Vrienden

Beste muziekvrienden,

De Sir Oliversband moet geheel op eigen kracht zorgen voor een sluitend financieel plaatje. Dat lukt redelijk, maar subsidies van overheidswege zijn er niet of nauwelijks. De Vrienden ondersteunen de vereniging financieel bij het doen van grote en kleine uitgaven zoals het aankopen van bladmuziek, reparatie, aanschaf en onderhoud van muziekinstrumenten en onkosten bij optredens, etc. 

 

Kan iedereen lid worden ?

Ja dat kan, voor € 10,– of meer. U kunt als persoon lid worden of uw bedrijf lid maken.

 

Wat krijgt u ervoor terug?

Allereerst natuurlijk de voldoening dat u een vitale vereniging steunt, die zorgt voor veel muziekplezier voor haar leden en u als vriend en publiek tijdens onze optredens en u wordt persoonlijk op de hoogte gehouden van onze optredens en activiteiten.

Wij hopen u als nieuwe vriend van de Sir Oliversband te mogen verwelkomen!

Hopelijk hebben wij u enthousiast gemaakt om met ons mee te doen in de ondersteuning van de Sir Oliversband. Wilt u zich meteen aanmelden? Stuur een email naar siroliversvrienden@gmail.com met uw naam, adres, postcode, woonplaats, emailadres en het bedrag waarmee u de vereniging wilt ondersteunen.

Uw bijdrage kunt u overmaken naar NL08 RABO 0308 9509 25 t.b.v. Sir Oliversband.